foto Maria del Carmen Salcedo Beltran
MARIA DEL CARMEN SALCEDO BELTRAN
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
(9616) 25250
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 08:30 a 11:30. 5F07
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum