foto Miguel Carlos Sanchez Gras
MIGUEL CARLOS SANCHEZ GRAS
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA VEGETAL
Departament: Biologia Vegetal
(9635) 44687
Asignatures impartides i modalitats docents
33824 - Treball fi de grau en BiologiaTreball fi d'estudis
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
34106 - Biologia generalSeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
34107 - Fisiologia vegetalLaboratori
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.