foto Cristina Sendra Mocholi
CRISTINA SENDRA MOCHOLI
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DIDÀCT. DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
(9616) 25925
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 11:30. DESPATX 02.07 FACULTAT DE MAGISTERI
Primer quadrimestre
Dijous de 10:15 a 12:15. DESPATX 02.07 FACULTAT DE MAGISTERI
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. DESPATX 02.07 FACULTAT DE MAGISTERI
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València