foto Cristina Sendra Mocholi
CRISTINA SENDRA MOCHOLI
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Cap de Seccio-Servei
Cap Iniciatives Responsable Museu de l'Escola de la F. de Magisteri
Àrea de coneixement: DIDÀCT. DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
(9616) 25925
Asignatures impartides i modalitats docents
33626 - Didàctica de les ciències naturals de l'educació infantil - Grau en Mestre/a en Educació InfantilTeòric-Pràctic
33628 - Taller multidisciplinar del área: El medio físico, natural, social y cultural - Grau en Mestre/a en Educació Infantil en OntinyentTeòric-Pràctic
33628 - Taller multidisciplinar del área: El medio físico, natural, social y cultural - Grau en Mestre/a en Educació InfantilTeòric-Pràctic
33640 - Pràctiques escolars en l'educació infantil I - Grau en Mestre/a en Educació Infantil en OntinyentPrácticum
33641 - Pràctiques escolars en l'educació infantil II - Grau en Mestre/a en Educació InfantilPrácticum
33642 - Pràctiques escolars en l'educació infantil III - Grau en Mestre/a en Educació InfantilPrácticum
33643 - Treball final de grau: Mestre/a en Educació Infantil - Grau en Mestre/a en Educació InfantilTreball fi d'estudis
33681 - Història de les idees i del currículum de ciències i matemàtiques - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTeòric-Pràctic
40294 - Pràcticum: Espec. biologia i geologia - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaPrácticum
40496 - Complements per a la formació disciplinària en les especialitats de biologia i geologia - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTeòric-Pràctic
42249 - Treball fi de màster: Espec. biologia i geologia - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTreball fi d'estudis
43488 - Investigació en didàctica de les ciències experimentals superiors - Màster Universitari en Investigació en Didàctiques EspecífiquesTeoria
43491 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Investigació en Didàctiques EspecífiquesTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 09:00 a 12:00. DESPATX P2.07
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. DESPATX P2.07
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València