foto Maria del Carmen Tamarit Aznar
MARIA DEL CARMEN TAMARIT AZNAR
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9616) 25185