foto Joaquim Josep Cuevas Casaña
JOAQUIM JOSEP CUEVAS CASAÑA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
Departament: Anàlisi Econòmica
(9638) 28228
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 14:00. DESPATX 3C03
Primer quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 17:00. DESPATX 3C03
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València