foto Clara Viana Ballester
CLARA VIANA BALLESTER
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Secretari/a de Facultat/Secretari/a Ets
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
(9616) 25240