foto David Gonzalez Agudo
DAVID GONZALEZ AGUDO
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Àrea de coneixement: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
Departament: Anàlisi Econòmica
25086
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 12:30. DESPATX 3F02
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 10:30. DESPATX 3F02
Segon quadrimestre
Dijous de 09:00 a 12:00. DESPATX 3F02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València