foto David Parra Monserrat
DAVID PARRA MONSERRAT
PDI Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
(9639) 83077
Asignatures impartides i modalitats docents
33696 - Història de les idees i el currículum d'arts i humanitatsTeòric-Pràctic
40518 - Aprenentatge i ensenyament de la geografia i la històriaTeòric-Pràctic
43490 - Investigació en didàctica de les cc. socials: històriaTeoria
43491 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 00:00 a 00:00. 100% TUTORIES ELECTRÓNIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València