foto David Parra Monserrat
DAVID PARRA MONSERRAT
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
(9639) 83077