foto David Santamaria Perez
DAVID SANTAMARIA PEREZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FÍSICA APLICADA
Departament: Física Aplicada i Electromagnetisme
(9635) 44136
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 14:00. DESPACHO 0.07 (EDIFICIO INVESTIGACIÓN JERONI MUÑOZ
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 14:00. DESPACHO 0.07 (EDIFICIO INVESTIGACIÓN JERONI MUÑOZ
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Publicacions en revistes
Activitats anteriors
Conferències
Projectes