foto Maria Dels Angels Dasi Coscollar
MARIA DELS ANGELS DASI COSCOLLAR
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
Departament de Direcció d'Empreses Despatx 1-D-10 Facultat d'Economia Avinguda Tarongers, s/n 46022 València +34 96 3828882
(9638) 28882
Biografia

Àngels Dasí  és professora Titular d'Universitat del Departament de Direcció d'Empreses de la UV. La seua investigació i docència estan centrades en la gestió de les empreses internacionals, tant pel que fa referència a les decisions estratègiques del processos d'internacionalització com a la gestió de l'empresa multinacional i de les relacions entre les cases matrius i les filials. Tanmateix entre els seus interessos estan la gestió del coneixement i els mecanismes de coordinació aplicables dins de les empreses multinacionals. La prf. Dasí ha fet diverses estades d'investigació a Copenhagen Business School (DInamarca), Bocconi University (Itàlia) i Ecole de Management de Lyon (França). Ha publicat articles a diverses revistes internacionals com Journal of World Business, International Business Review, Advances in International Management. En l'àmbit de les publicacions docents és coautora de diversos manuals de Direcció d'Empreses i de Negocis internacionals.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 10:30 a 13:30. 1D10
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. 1D10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs