foto Carmen Dasi Vivo
CARMEN DASI VIVO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Servei General
Àrea de coneixement: METODOL. DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAM.
Departament: Metodologia de les Ciències del Comportament
(9616) 25019
Biografia

Professora titular del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València, del que he estat directora entre els anys 2011 i 2018. Els meus interessos quant a recerca s'han centrat tant en aspectes de tipus metodològic com a bàsic i aplicat. En el metodològic, destacar la participació en el desenvolupament de bases de dades normatius de fragments i arrels de paraules espanyoles (amb els seus corresponents indicadors) per ser usats en experimentació amb tasques de completat d'estímuls verbals. També és important el desenvolupament de formes curtes de diferents versions d'algunes de les escales de Wechsler per avaluar el rendiment intel·lectual tant en nens (WISC) com en adults normals i amb diagnòstic d'esquizofrènia (WAIS). La recerca bàsica s'ha centrat en l'experimentació sobre el funcionament de diferents aspectes de la memòria humana (memòria de treball, memòria implícita,...) tant en població normal com a clínica. La recerca aplicada s'ha desenvolupat en població amb diagnòstic d'esquizofrènia amb l'objectiu de desenvolupar i aplicar programes de millora de la seua cognició i el seu funcionament social.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 12:30 a 14:30. DESPACHO F106 DPT. METODOLOGIA FACULTAT DE PSICOLOGÍA 1º PISO
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València