foto David Domenech Casans
DAVID DOMENECH CASANS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28278
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 16:30 a 18:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4A05
Primer quadrimestre
Dijous de 20:30 a 21:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4A05
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València