foto Raul de Arriba Bueno
RAUL DE ARRIBA BUENO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ECONOMIA APLICADA
Departament: Economia Aplicada
(9616) 25140
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPATX 2C02 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes