foto Davinia de Ramon Felguera
DAVINIA DE RAMON FELGUERA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 09:30 a 11:00. DESPATX 701
Primer quadrimestre
Divendres de 08:30 a 10:00. DESPATX 701
Segon quadrimestre
Dijous de 09:30 a 11:00. DESPATX 701
Segon quadrimestre
Divendres de 08:30 a 10:00. DESPATX 701
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València