foto Davinia de Ramon Felguera
DAVINIA DE RAMON FELGUERA
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
Asignatures impartides i modalitats docents
33472 - Educació social comparadaTeòric-Pràctic
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 13:00 a 15:00. DESPATX 701
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València