foto Vicenta Dolores Fores Conchell
VICENTA DOLORES FORES CONCHELL
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
Departament: Economia Financera i Actuarial
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València