foto M.Dolores Gil Llario
M.DOLORES GIL LLARIO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Departament: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Despacho F-208, horario de atención de alumnos miércoles y viernes de 9 a 10:30h y de 12:30-14h http://salusex.es
(9639) 83157
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:00 a 10:30. DESPATX F215 FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Primer quadrimestre
Dijous de 09:00 a 10:30. DESPATX F215 FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 10:30. DESPATX F215 - FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Segon quadrimestre
Divendres de 09:00 a 10:30. DESPATX F215 - FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs