foto Wladimiro Diaz Villanueva
WLADIMIRO DIAZ VILLANUEVA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Departament d'Informàtica. Av. de la Universitat, s/n.46100 Burjassot (València)
(9635) 43945
963544565 (D)
43945 (I)