foto Maria Elena Diaz Fernandez
MARIA ELENA DIAZ FERNANDEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
(9635) 43063