foto Maria Elena Diaz Fernandez
MARIA ELENA DIAZ FERNANDEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
(9635) 43063
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Divendres de 11:30 a 14:30. DESPACHO 1.3.28 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València