foto Santiago Diaz Oltra
SANTIAGO DIAZ OLTRA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA ORGÀNICA
Departament: Química Orgànica
(9635) 44279
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 12:00 a 14:00. 4.43 (F. FARMACIA)
Anual
Dijous de 12:00 a 13:00. 4.43 (F. FARMACIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València