foto Pilar Domingo Calap
PILAR DOMINGO CALAP
PI-Invest Cont Ramon y Cajal
:
Departament: Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SYSBIO)
(9635) 43261
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Activitats anteriors
Línies d'activitat
Projectes
Tesis, tesines i treballs