foto Donatella Donato
DONATELLA DONATO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
Departament de Teoria de l'Educació Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Avenida Blasco Ibañez 32, 46010, Valencia
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 13:00 a 16:00. DESPATX 211 BIS
Segon quadrimestre
Divendres de 10:00 a 13:00. DESPATX 211 BIS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Activitats anteriors
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs