foto Donatella Donato
DONATELLA DONATO
PDI-Ajudant Doctor/A
Departament de Didàctica i Organització Escolar Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Avenida Blasco Ibañez 32, 46010, Valencia
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 10:30 a 11:30. MAGISTERI - D2.15 - 961625129
Anual
Divendres de 11:00 a 13:00. FILOSOFIA - 601B - 963864027
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Activitats anteriors
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs