foto Adoracion Ferreres Traver
ADORACION FERRERES TRAVER
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: METODOL. DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAM.
Departament: Metodologia de les Ciències del Comportament
(9638) 64585
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 14:30 a 15:30. DESPACHO F109 DPT. METODOLOGIA FACULTAT DE PSICOLOGÍA 1º PISO
Primer quadrimestre
Dijous de 17:00 a 19:00. DESPACHO F109 DPT. METODOLOGIA FACULTAT DE PSICOLOGÍA 1º PISO
Segon quadrimestre
Dimecres de 14:00 a 15:00. DESPACHO F109 DPT. METODOLOGIA FACULTAT DE PSICOLOGÍA 1º PISO
Segon quadrimestre
Dimecres de 17:00 a 19:00. DESPACHO F109 DPT. METODOLOGIA FACULTAT DE PSICOLOGÍA 1º PISO
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València