foto Adoracion Ferreres Traver
ADORACION FERRERES TRAVER
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: METODOL. DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAM.
Departament: Metodologia de les Ciències del Comportament
(9638) 64585
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 13:30 a 15:00. DESPACHO F109 PRIMER PISO-FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Primer quadrimestre
Dimarts de 13:30 a 15:00. DESPACHO F109 PRIMER PISO-FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Segon quadrimestre
Dimecres de 15:30 a 18:30. DESPACHO F109 PRIMER PISO-FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València