foto Emilia Bea Perez
EMILIA BEA PEREZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOSOFIA DEL DRET
Departament: Filosofia del Dret i Política
(9638) 28821