foto Enrique Vicente Bonet Esteban
ENRIQUE VICENTE BONET ESTEBAN
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
(9635) 43554