foto Elisabeth Bustos Contell
ELISABETH BUSTOS CONTELL
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28293
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 09:30 a 12:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4A12
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:30 a 14:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4A12
Segon quadrimestre
Dimecres de 17:00 a 20:00. FACULTAT D'ECONOMIA 4A12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València