foto Emilio Calvo Ramon
EMILIO CALVO RAMON
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
Departament: Anàlisi Econòmica
Edificio departamental Oriental Despacho 3A02
(9638) 28218
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 13:30. DESPATX 3A02
Segon quadrimestre
Divendres de 10:30 a 13:30. DESPATX 3A02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Línies d'activitat