foto Eusebio Cristobal Gonzalez Baixauli
EUSEBIO CRISTOBAL GONZALEZ BAIXAULI
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
Departament: Economia Financera i Actuarial
(9638) 28399
96 382 83 70 (F)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 09:15 a 10:15. DESPACHO 5P14
Primer quadrimestre
Dijous de 12:30 a 14:30. DESPACHO 5P14
Segon quadrimestre
Divendres de 10:00 a 12:30. DESPACHO 5P14
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València