foto Elena Chover Sierra
ELENA CHOVER SIERRA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
83736 (I)
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Participacions a Congressos
Tesis, tesines i treballs