foto Edelia Villarroya Soler
EDELIA VILLARROYA SOLER
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64399
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 15:00. DESPATX 311 FAC. PSICOLOGIA. CITA PRÈVIA.
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. DESPATX 311 FAC. PSICOLOGIA. CITA PRÈVIA.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València