foto Elena de Luis Garcia
ELENA DE LUIS GARCIA
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET PROCESSAL
Departament: Dret Administratiu i Processal
Despacho 3D03, Facultad de Derecho, Universitat de València, Av. Los Naranjos, s/n, 46022 Valencia.
(9616) 25631
Biografia

Professora ajudant doctora en el Departament de Dret Administratiu i Processal, Área de Dret Processal. Llicenciada en Dret i en Administració i Direcció d'empreses per la Universitat de València (2009), Màster Executive en Dret Empresarial pel Centre d'Estudis Garrigues (2012), Màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional per la Universitat de València (2014) i Doctora en Dret amb menció internacional per la mateixa universitat (2018).

La seua línia principal d'investigació se centra en els mecanismes processals de tutela dels drets humans, tant judicials com extrajudicials, àmbit dins del qual caldria destacar l'estudi sobre la protecció dels drets mediambientals a través del sistema de justícia penal. També ha treballat aspectes relatius als drets i garanties en el procés penal, com són el dret de defensa, la segona instància penal o l'admissibilitat de la prova testifical, entre altres. Ha realitzat estades d'investigació en els següents centres estrangers: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (Heidelberg), Centre for Environmental and Global Justice (Northumbria University), Norwegian Centre for Human Rights (University of Oslo), International Bar Association Human Rights Institute (Londres).

Membre del grup d'investigació MEDARB de la Universitat de València i Responsable de la Secció de Dret Processal Penal de l'Institut de Dret Iberoamericà. Ha participat en diversos projectes d'investigació, destacant el projecte Prometeu GVA 2018/111 "Claus de la justícia civil i penal en la societat de la por" i el projecte Prometeu GVA 2014/081 "ADR i Justícia: 'Glocalización o glocalización?". 

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:30. DESPACHO 3D03
Primer quadrimestre
Dijous de 16:00 a 17:30. DESPACHO 3D03
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:00. DESPACHO 3D03
Segon quadrimestre
Dijous de 12:30 a 14:00. DESPACHO 3D03
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Congressos