foto Esther de Ves Cuenca
ESTHER DE VES CUENCA
PDI Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Avda Universitat, s/n, ETSE, Despacho 1.3.21 46100 Burjassot
(9635) 43963
Biografia

Esther de Ves Cuenca  és llicenciada en Ciències Físiques per la Universitat de València (1993) , i doctora per la Universitat de València (1999) . Actualment treballa com a professora titular en l'àrea de Ciències de la Computació, departament d'Informàtica. Ha impartit docència relacionada amb les Bases de Dades i processament d'imatges. Entre els seus interessos d'investigació estan la recuperació d'informació multimèdia, big data i mineria de dades.

Asignatures impartides i modalitats docents
34695 - Sistemes d'informació de nova generacióLaboratori, Pràctiques, Teoria
34842 - Pràctiques externesPrácticum
34854 - Bases de dades i sistemes d'informacióPràctiques, Teoria
34855 - Informació multimèdiaPràctiques, Teoria
36424 - Gestió de dadesLaboratori, Pràctiques, Teoria
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes