foto Elena Dualde Viñeta
ELENA DUALDE VIÑETA
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
963544959 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
34074 - Farmàcia clínica i atenció farmacèuticaSeminaris, Aula Informàtica, Teoria
34083 - ToxicologiaLaboratori
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimarts de 09:00 a 12:00. DESPATX 3-32. FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València