foto Elena Gimenez Urraco
ELENA GIMENEZ URRACO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
(9638) 64606
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 12:00 a 15:00. PEDAGOGIA - D19 - 963864606
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. PEDAGOGIA - D19 - 963864606
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València