foto Elena Gimenez Urraco
ELENA GIMENEZ URRACO
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
(9638) 64606
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 13:30 a 15:00. FILOSOFIA - D19 - 963864606
Primer quadrimestre
Dimecres de 13:30 a 15:00. FILOSOFIA - D19 - 963864606
Segon quadrimestre
Dilluns de 12:00 a 14:00. FILOSOFIA - D19 - 963864606
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 13:30. FILOSOFIA - D19 - 963864606
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València