foto Emilio Jose Pardo Marin
EMILIO JOSE PARDO MARIN
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA INORGÀNICA
Departament: Química Inorgànica
963544442
Asignatures impartides i modalitats docents
33974 - Química generalSeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
34202 - Laboratori de química inorgànica IILaboratori, Tutories
42940 - Competències transversalsTeoria
42941 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
42942 - Pràctiques externesPràctiques externes
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València