foto Maria Elena Gonzalez Nuñez
MARIA ELENA GONZALEZ NUÑEZ
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA ORGÀNICA
Departament: Química Orgànica
(9635) 44932
Asignatures impartides i modalitats docents
34066 - Química farmacèuticaSeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
44705 - Química orgànica avançadaSeminaris, Teoria
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 16:00 a 17:00. DESPATX FAC. FARMACIA 4ª PLANTA 4-48
Segon quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 17:00. DESPATX FAC. FARMACIA 4ª PLANTA 4-48
Segon quadrimestre
Divendres de 16:00 a 17:00. DESPATX FAC. FARMACIA 4ª PLANTA 4-48
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València