foto Elena Martinez Garcia
ELENA MARTINEZ GARCIA
PDI Catedratic/a d'Universitat
Vicerector/A
Àrea de coneixement: DRET PROCESSAL
Departament: Dret Administratiu i Processal
Facultad de Derecho Avenida de los Naranjos Derecho 3D09
51217
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
42832 - Tutela civil i penal de la violència contra la donaPràctiques, Teoria, Tutories
44551 - Procés penal garantista: noves tendènciesTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 14:30 a 17:30. DESPACHO 3D09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes