foto Ernesto Lopez Baeza
ERNESTO LOPEZ BAEZA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TERMODINAMICA
Departament: Física de la Terra i Termodinàmica
Facultad de Física Departamento de Termodinámica Grupo de Climatologia desde Satelites c/Dr Moliner, 50, Burjassot. 46100 Valencia
(9635) 44049
Asignatures impartides i modalitats docents
33085 - Meteorologia i climatologiaTeoria, Tutories
33977 - FísicaSeminaris, Teoria, Tutories
34108 - FísicaSeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
43539 - Fonaments de teledeteccióTeoria
43542 - Aplicacions de la teledeteccióTutories
43544 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
43742 - Laboratori d'instrumentacióLaboratori
Tutories
Segon quadrimestre
Divendres de 09:00 a 12:00. DESPACHO 3200
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València