foto Jordi Elena Marti
JORDI ELENA MARTI
PDI Associat/Da Universitari/A
Asignatures impartides i modalitats docents
35205 - Tècniques i habilitats jurídiques bàsiquesTeòric-Pràctic
35225 - Pràctica tributàriaTeòric-Pràctic
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 17:00 a 18:30. DESPATX 2P09
Segon quadrimestre
Dimarts de 17:00 a 18:30. DESPATX 2P09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València