foto Eliseo Martinez Muñoz
ELISEO MARTINEZ MUÑOZ
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 13:00. 1D06.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València