foto Emmanuel Navarro Flores
EMMANUEL NAVARRO FLORES
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
Facultat d'infermeria i podologia Carrer Menendez i Pelayo SN Despatx 2.7 tlf 961625686
961625686
Biografia

FORMACIÓ: DIP. A PODOLOGIA PER LA UNIV. COMPLUTENSE DE MADRID EN 2002 (NOTA MITJANA 1.79) .ALTRES TITULOS D'ESPECIALITZACIÓ: EXPERT UNIVERSITARI EN PATOLOGIA I ORTOPÈDIA DEL MEMBRE INFERIOR, EXPERT UNIVERSITARI EN PODOLOGIA MEDICO-QUIRÚRGICA DE L'ANTPIE 250 HORES CADA UN, QUALIFICAT APTE PER LA COMPLUTENSE, BECARI DE COL·LABORACIÓ DE L'CLINICA UNIVERSITÀRIA DE PODOLOGIA PODOLOGO INTERN RESIDENT (IMPARTINT FORMACIÓ A ALUMNES) DIRECTOR D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNOSTICO MEDICO (POSSIBILITA PER A REALITZAR RADIOLOGIA) COL·LABORADOR DE LA UNITAT DE peu diabètic DE LA UNIVERSITAT COMPLUTENSE (CAMP DE DESTACADA RELLEVÀNCIA EN L'ÀMBIT ASISTENENCIAL) I DEPARTAMENT D'INFERMERIA (ACTIVITAT DOCENT I INVESTIGADORA) PER ULTIMO DESTACAR DIFERENTS CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ EN BIOMECANICA i peu diabètic (ENSENYAMENTS QUE OFEREIXEN GRANS POSSIBILITATS A NIVELL docent i investigador) MÀSTER OFICIAL EN INVESTIGACIÓ EN CURES DE SALUT EN 2009 UNIVERSITAT COMPLUTENSE 120 CRÈDITS ECTS QUALIFICACIÓ MITJANA 8.1 (ACCÉS A PROGRAMA DOCTORAT R D1393 / 2007) DOCTOR EN CIÈNCIES DE LA SALUT PER LA UNIVERSITAT DE MALAGA QUALIFICACIÓ EXCEL·LENT Cumlaude AMB LA TESI 'INFLUÈNCIA DELS HÀBITS DE SALUT GENERAL I podològica AL DESENVOLUPAMENT DE COMPLICACIONS en el peu diabètic' CURSE EL PERÍODE D'INVESTIGACIÓ TUTELADA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT: CURES EN SALUT LÍNIA D'INVESTIGACIÓ CIÈNCIES podològiques DE LA UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE MADRID I em vaig matricular EN EL CURS D'ADAPTACION A GRAU PER A DIPLOMATS LABORAL: 2 ANYS A CLINICA UNIVERSITÀRIA DE PODOLOGIA on vaig adquirir DESTRESES A ciurgia podològica, PATOLOGIA podològica I quiropodología ASI COM A peu diabètic, MES TARDA 5 ANYS EN CLINICA HERMOSILLA SL COM responable DE bIOMECÀNICA, (ORTOPODOLOGIA) setembre MESOS A L'INSTITUT VALENCIÀ DE L'PEU (PRIMERA UNITAT D'ESPANYA DE peu diabètic) ADQUIRINT EXPERIÈNCIA EN BIOMECANICA I CURACION DE FERIDES, ACTUALMENT Va col·laborar amb 2 CLÍNIQUES DE PODOLOGIA EN L'AREA ASSISTENCIAL DE QUIROPODIA.EXPERIENCIA EN CENTRES DE MAJORS I AS OCIACIONES DE MALALTS DOCÈNCIA: PROFESSOR ASSOCIADA sustituo INTERÍ DE LA UNIV. DE MALAGA DES 2010.IMPARTIENDO DOCÈNCIA EN LA DIPLOMATURA DE PODOLOGIA. HE IMPARTIT CLASSE EN CURSOS I SEMINARIS DIRIGITS A DIFERENTS PROFESSIONALS GUANYA PLAÇA DE PROFESSOR ASSOCIAT 6 + 6 HORES DEL DEPARTAMENT D'INFERMERIA (PODOLOGIA) A UNIVERSITAT D'EXTREMADURA A LA QUAL RENUNICIO PER INCOMPATIBILITAT CONCURS C4 CURS 13/14 CODI PLAÇA DL3125 I FORMA PART DE LA BORSA DE SUBSTITUTS PER PROFESSOR AJUDANT INVESTIGACIÓ: ARTICLES PUBLICATS A REVISTES DE PRESTIGI INTERNACIONAL COM LA REVISTA INTERNACIONAL DE CIÈNCIES podològiques O LA REVISTA JOURNAL OF TISSUE VIABILITY (JCR) o LA REVISTA REDUCA DE LA UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE MADRID REVISOR REVISTA INTERNATIONAL ARCHIVES OF NURSING AND HEALTH CARE MEDICAL RESEARCH ARCHIVES QUALITY OF LIFE RESEARCH (JCR) EUROPEAN JOURNAL OF PODIATRY REVISTA LATINO AMERICANA ENFERMAGEMAND ANKLE SPECIALISTINTERNATIONAL Wound JOURNAL (JCR) JOURNAL OF DIABETIS AND RELATED Disorders (OPEN ACCESS) REVISTA BIOLOGICAL SCIENCES (OPEN ACCESS) JOURNAL NURSING AND WOMENS HEALTH CARE (OPEN ACCESS) REVISTA ESPANYOLA DE PODOLOGIAJOURNA L CURRENT DIABETIS (OPEN ACCESS) PEER JOURNAL (JCR) JOURNAL: HUMAN MOVEMENT SCIENCE (JCR) REVISTA DA Associação MEDICA Brasileira (JCR) SAO PAULO MEDICAL JOURNAL (JCR) Annals SPORT MEDICINE RESEARCH (OPEN ACCESS) JOURNAL OF AMERICAN PODIATRIC ASSOSATIONTEXTILE RESEARCH JOURNAL (JCR) INTERNATIONAL JOURNAL oF MEDICAL SCIENCES (JCR) THE JOURNAL oF NUTRITION, HEALTH & AGING (JCR) JOURNAL oF HUMAN SPORT AND SCIENC I JOURNAL oF MANIPULATIVE AND Physiological THERAPEUTICS (JCR) JOURNAL oF SPORT MEDICINE THERAPYJSM FOOT AND ANKLE Journal of the European Academy of Dermatology and Vener eology (JCR) Arxivis of Medical Science (JCR) rEVISOR DE LA REVISTAJournal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.7. DEMANAR CITA PER CORREU ELECTRÒNIC; EMANUEL.NAVARRO@UV.ES
Segon quadrimestre
Dijous de 09:00 a 12:00. DESPATX 2.7. DEMANAR CITA PER CORREU ELECTRÒNIC; EMANUEL.NAVARRO@UV.ES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Textos del currículum