foto Emmanuel Navarro Flores
EMMANUEL NAVARRO FLORES
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
Facultat d'infermeria i podologia Carrer Menendez i Pelayo 19 CP 46010 Valencia (España) Despatx 2.7 tlf 961625686 y 626819475
961625686
626819475
Biografia

Vinculat a la Universitat des del 2010 com a associat durant 9 anys a UMA, UAX,UMH i UV combinada amb professió Podològica (des del 2002),amb la docent.

La funció com a PDI ha donat resultats reflectits en més de 50 articles a revistes nacionals i internacionals; autor d'1 llibre, i coautor en capítols de llibres .Membre de l'equip de recerca Multidisciplinar FROG UV (Fragilitat i envelliment), l'any 2019; i Col·laborador extern de l'equip de recerca Saude i Podologia de la UDC. Membre d'Unitat de Recerca Salut i Podologia (UDISAP) Activitat docent àmplia, en Diplomatura i Grau en Podologia, dins de les matèries Practicum, clínica podològica integrada, Atenció podològica el peu de risc, cirurgia podològica, patologia podològica, estratègies terapèutiques, peu de risc i biomecànica .Coordinador de podologia general, Biomecànica podològica i patología podològica i terapèutica aplicada. Professor del Màster d'infemeria oncològica de la UV, dirigint TFM. Tutela de més de 45 TFG a UMH, UV i UAX, 35 tribunals de TFG, i quatre tribunals de Tesi a diferents Universitats .Actualment dirigeix una. Diplomat en Podologia Expert Universitari en Biomecànica i Ortopèdia del Peu .Expert Universitari en Podologia Mèdic quirúrgica d'Antepie , Master en investigació en cures en salut Impartició de seminaris i en altres universitats.Estada Erasmus, i estades investigadores, dos mesos a UGr i un mes a UEx Escola superior de Saúde Cruz Vermelha Lisboa Portugal, i Starfordshire University Regne Unit.

El 2013 Doctor per la UMA (CUM LAUDE ), experiencia en gestió amb llocs a l'entorn educatiu, científic i tecnològic Revisor de articles a Revistes JCR. Avaluació interna de qualitat docent a la UMH, UAX i UV: nivell destacat. ,actualment Professor Contractat Doctor a la UV El 2019 un Sexenni de recerca. Articles originals indexats al JCR (tots ells en els dos primers terços). 3 situats al primer decil (D1) Congressos i conferències d'àmbit nacional i internacional Premi a la competència professional amb certificat DOCENTIA de la UMH el 2016 i 2017. Investigador principal en projecte de recerca amb finançament extern. TITULO: IMPACTE DE SALUT DEL PEU I QUALITAT DE VIDA EN PACIENTS AMB PARKINSON (IMSPIPAR) Entitat finançadora: Generalitat

ValencianaReferència: GV/2020/061 Quantia: 11675 €. Data d'inici: 1 gener de 2020 Data de fi: 31 de desembre de 2021 Durada: 2 anys Institucions Participants: Universitat de València, Universitat Complutense de Madrid, Universitat d'Extremadura, Universitat de Sevilla Nombre d'Investigadors/ es: 5. Coordinador del projecte d'innovació docent Aprenentatge Interdisciplinar Mitjançant Treballs Cooperatius A L'Àmbit De Les Tics I Les Ciències De La Salut Col·laborador de projectes de recerca amb finançament intern. Avaluació morfològica de la musculatura intrínseca i extrínseca en subjectes amb i sense fasciopatia plantar Inclòs en 2 grups de recerca. Revisor extern de diverses revistes JCR.1 tesi doctoral dirigida. Docència de més de 1000 hores al Grau de Podologia. Col·laborador extern d'IBV a través d'OTRI contracte de recerca mitjançant article 83 LOU amb Universitat Carlemany. Pel que fa als impactes els projectes de recerca de caràcter multi i interdisciplinar i multicèntric, ha donat com a resultat la publicació en revistes d'accés obert d'estudis similars a quant a qualitat de vida relacionada amb la salut en grups poblacions especials, amb malalties cròniques, mitjançant l'aplicació de tecnologies de la información i comunicació, i l'ús d'eines relacionades amb aquestes , per tal de incrementar el coneixement en diverses matèries i àrees de coneixement Com limitacions treball a augmentar el publicacions científiques indexades al JCR a a través de la pertinença als grups de recerca

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.7 FIP. DEMANAR ABANS CITA PER MAIL EMMANUEL.NAVARRO@UV.ES
Segon quadrimestre
Dijous de 12:00 a 15:00. DESPATX 2.7. DEMANAR CITA PER CORREU ELECTRÒNIC; EMMANUEL.NAVARRO@UV.ES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Textos del currículum