foto Eduardo Moises Garcia Roger
EDUARDO MOISES GARCIA ROGER
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: ECOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
(9635) 43663
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes