foto Eduardo Cristobal Monros Lliso
EDUARDO CRISTOBAL MONROS LLISO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
Departament: Història de la Ciència i Documentació
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 13:00 a 16:00. DEPARTAMENT D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ- SOL·LICITAR CITA PRÈVIA PER CORREU ELECTRÒNIC.
Segon quadrimestre
Dilluns de 15:30 a 18:30. DEPARTAMENT D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ- SOL·LICITAR CITA PRÈVIA PER CORREU ELECTRÒNIC.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València