foto Enrique Soler Company
ENRIQUE SOLER COMPANY
PDI Associat/Da Assistencial Ciencies Salut
Àrea de coneixement: FARMACOLOGIA
Departament: Farmacologia
963339270
Asignatures impartides i modalitats docents
43044 - Ús racional del medicament en atenció primària, hospitalària i sociosanitàriaTeoria
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.