foto Encarnacion Peyro Vilaplana
ENCARNACION PEYRO VILAPLANA
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9616) 25195
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 17:30 a 19:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4D08
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 11:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4D08
Segon quadrimestre
Divendres de 13:30 a 16:30. ONTINYENT
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València